|| श्री ||
श्री पेशवेकालीन पाश्र्वभूमी लाभलेला अणजूरचा गणपती

देवस्थानाचा पत्ता

श्री सिद्धिविनायक देवस्थान ट्रस्ट, अणजूर
नाईकांची माडी,
मु. पोस्ट अंजूर (व्हाया दांडेकर वाडी पोस्ट ऑफिस)
तालुका : भिवंडी,
जिल्हा : ठाणे, पिन कोड - 421 302.

अभिप्राय

नाव:    
मोबाइल / टेलिफोन:    
ईमेल:    
अभिप्राय:  

बस गाड्यांचे वेळापत्रक (मूळ स्थानकावरून सुटण्याची वेळ)

टी.एम.टी
 • ठाणे स्टेशन
 • सकाळी 4.15
 • सकाळी 5.15
 • सकाळी 6.00
 • सकाळी 7.30
 • सकाळी 8.30
 • सकाळी 9.30
 • सकाळी 11.00
 • दुपारी 12.00
 • दुपारी 1.00
 • दुपारी 3.30
 • दुपारी 4.15
 • संध्या 5.30
 • संध्या 6.30
 • रात्रौ 8.30
 • रात्रौ 10.00
 • रात्रौ 12.00
 • अंजूर
 • सकाळी 5.05
 • सकाळी 6.05
 • सकाळी 7.05
 • सकाळी 8.35
 • सकाळी 9.35
 • सकाळी 10.35
 • दुपारी 12.05
 • दुपारी 1.05
 • दुपारी 2.05
 • संध्या 4.35
 • संध्या 5.20
 • संध्या 6.35
 • संध्या 7.35
 • रात्रौ 9.35
 • रात्रौ 11.05
 • रात्रौ 1.05
एस्. टी.
 • भिवंडी स्टॅंड
 • सकाळी 5.30
 • सकाळी 8.45
 • सकाळी 11.00
 • दुपारी 12.30
 • अंजूर
 • सकाळी 6.15
 • सकाळी 9.30
 • सकाळी 11.50
 • दुपारी 1.20

बस गाड्यांचे वेळापत्रक (मूळ स्थानकावरून सुटण्याची वेळ) ठाणे स्थानकाजवळच्या उड्डाणपूलावरुन टी.एम.टी. ची 'बस क्र. 87' अलिमघर पर्यंत सेवा आहे. (अलिमघरच्या 1 कि.मी. आधी अंजूर गाव येते)